Hotlinec: (24/7) 093 441 55 66 ....... . ..... P.KD: (24/7) 0986 327 468

 

Hướng dẫn mua hàng

NỘI DUNG HƯỚNG DẪN MUA HÀNG ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT

XE ĐẨY HÀNG HÀ NỘI

Địa chỉ: SỐ 37 đường Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, HN

Hotline: 093 441 55 66 / 0986 327 468

Email: xedayhanghn@gmail.com

Hotline: (24/7) 093 441 55 66 ....... . ..... P.KD: (24/7) 0986 327 468